Acumex TMS.png

Trade Management System

Acumex Trade Management Systemet (TMS) er en web-service, som hjælper dig med at organisere din handel og dine forhandlinger på ét sted. Dette strømliner handelsprocessen mellem købere og sælgere og hjælper også med den interne koordinering mellem team-medlemmer. Ved at undgå information i siloer fordelt på utallige regneark og email indbakker sikres, at alle kigger på den samme, opdaterede data og at datakvaliteten holdes høj. Systemet er drevet af købere, hvilket vil sige, at købere kan invitere leverandører til at give tilbud på deres forespørgsler, men leverandørerne vil også kunne drage fordel af TMS’ens effektivitet.

TMS modellen

TMS bygger på en ret enkel ide: hvordan kan teknologi og data bruges til at forbedre effektivitet og samarbejde? Modellen kan visualiseres på denne måde:

TMS model.png

I det følgende kigger vi under motorhjelmen for hver af de tre begreber Effektivitet, Samarbejde og Data.

Effektivitet

 

Effektivitet er kunsten at bruge så få ressourcer som muligt til at opnå et bestemt mål. Bredt forstået er det i ethvert firmas interesse at være så effektiv som mulig for at være konkurrencedygtig og profitabel. Desværre sker det sommetider at ineffektivitet bliver fastlåst i strukturer, måden vi gør ting på, vaner. Måden at arbejde på afspejler ikke længere de nye muligheder som teknologi tilbyder og nogle gange bliver ny teknologi tilpasset gamle måder at arbejde på, hvilket dybest set får en uhensigtsmæssig proces til at gå hurtigere.

 

TMS er designet med nye teknologier in mente og med de muligheder, de tilbyder for at gentænke måden, vi arbejder på. Vi ønsker en sportsvogn, ikke en hurtigere hest.

Oftest møder vi en fejlslagen proces, der ligner denne:

The broken process.png
The broken process consequence - DK.png

Mange mennesker er virkeligt dygtige til at bruge regneark og kan håndtere ret kompleks databehandling i deres ark.. Men der er en grænse for, hvormange celler i et regneark et hvilket som helst menneske kan holde styr på. Dette er dog IKKE det største problem med regneark.

Problemet med regneark er, at de er adskilt fra master data i hovedsystmerne (ERP systemet). Data eksporteres fra hovedsystemet til regnearket, hvor brugeren arbejder med det på baggrund af forskelligt input. På dette stadie har hver bruger sin egen ”virkelighed” i sit regneark og som forhandlingerne skrider fremad og data bearbejdes yderligere, vil virkelighederne glide længere fra hinanden. Virkeligheden på firma-niveau genetableres først i det øjeblik data bliver lagt tilbage i ERP systemet, hver gang med risiko for fejl opstået under processen.

Ineffektivitetens skjulte omkostninger

De skjulte omkostninger ved ineffektive processer bliver synlige, hvis svaret på spørgsmålet ”Hvis jeg gør mere af denne aktivitet, skaber jeg så mere værdi?” er nej.

 

Et andet, nært beslægtet, spørgsmål er ”Hvis jeg gjorde mindre af denne aktivitet, ville jeg så kunne gøre mere af en mere værdiskabende aktivitet?” Hvis svaret på dette spørgsmål er ja, så er der mulighed for at skabe mere værdi ved at arbejde på en anden måde. Teknologi kan hjælpe dig med at arbejde på en anden måde og det er, hvad TMS tilbyder.

Omsat til hverdags-realitet: den reelle værdi fra din handel kommer fra at lave aftaler med de rette betingelser med dine handelspartnere. Hvis du bruger mindre tid på at sende emails, opfølgende emails, opfølgende opkald, åbne og lukke vedhæftede filer, krydscheck med dine regneark, så kan du bruge mere tid på at lukke flere og bedre handler.

Time lost - DK.png

Handel i reel-tid

En anden konsekvens af den fejlslagne proces er, at det bliver svært og dyrt at få en indsigt i reel tid i, hvordan handlerne forløber. Det er meget almindeligt – og nyttigt – at foretage analyser både før og efter de planlagte handler. Før start planlægges behovet, markedspriser analyseres, handelshistorik gennemgås og en strategi dannes. Efter handlerne er afsluttet vurderes det samlede resultat og deres reelle værdi ansættes. Alt dette er en nyttig og anbefalelsesværdig del af processen.

 

Med TMS fastholder du den viden, mens du handler, hvilket betyder, at du holder dine forhandlinger på sporet mod dine mål og du forstår konsekvensen af dine muligheder før du lukker aftalen.

Hvad er de skjulte eller knap så skjulte omkostninger af dårlige handler?

Samarbejde

 

Samarbejde er vitalt for virksomheder. TMS er designet ud fra principper om samarbejde for at opnå intern transparens og transparens mellem dig og dine handelspartnere på en 1 til 1 basis. Sådan opretholder man relationer baseret på tillid.

Internt samarbejde

Så snart der er mere end 1 person i en organisation, så er der brug for koordinering og udveksling af information. Hvis holdets opgaver har en indflydelse på hinanden, så er det nyttigt at have et opdateret billede af situationen. Dette er muligt, når alle kigger på de samme, delte data. Ved at nedbryde siloerne (læs også denne artikel) af individuelle regneark og individuel viden om den aktuelle situation, så frigøres værdien af, holdets medlemmer og leder har adgang til relevant information på det rette tidspunkt.

Breaking down silos - DK.png
Team as one.png

Netværk

TMS virker som en portal til dit handelsnetværk. Uanset om dine leverandører er aktive medlemmer af netværket eller ej, vil de have mulighed for at afgive tilbud på dine forespørgsler i systemet. Al handel foregår på 1 til 1 basis mellem køber og sælger for at sikre fuld fortrolighed, men det er naturligvis muligt at forhandle adskillige handler på samme tid.

Handel bygger på tillid og TMS gør det muligt at styre præcis hvem, du ønsker at handle med, og hvem ikke. Der er ingen overraskelser eller mellemmænd mellem dig og dine leverandører. TMS er et delt værktøj mellem købere og sælgere og fremfor at være en barriere, så frigør det tid på begge sider til dialog, mens TMS holder styr på forhandlingen og aftalerne.

Forhandlinger

TMS er designet til at håndtere online forhandlinger med dine handelspartnere. Forskellige værktøjer og strategier er nyttige i forskellige situationer. I nogle situationer er auktioner nyttige, men der er en stigende tendens til at foretrække samarbejdende handel mellem parterne og dette kommer til udtryk ved forhandlede aftaler. Da formålet med TMS er at hjælpe til at skabe værdi baseret på relationer, man har tillid til, så er forhandlinger en integreret del af TMS’ funktionalitet. Det er også muligt at foretage forespørgsler, som kan anses som ordrer og som ikke forhandles yderligere. Dette betyder, at firmaer som ikke bruger et indkøbssystem også kan bruge TMS til dette formål.

Hvilken slags forhandlinger kan TMS håndtere?

 

TMS er meget velegnet til gentagne forhandlinger med leverandører (eller købere). Alle typer produkter, som kan beskrives entydigt, for eksempel med specifikke koder, som både købere og sælgere genkender, er velegnede til TMS. Vi vurderer fra sag til sag, hvordan vi bedst kan understøtte forskellige brancher baseret på datasituationen.

TMS er ikke velegnet til sjældne forhandlinger, som har forskellige, specielle betingelser fra gang til gang.

Data

 

Data er nøglen til at forstå og forbedre din forretning. Af samme årsag foretrækker mange firmaer at have kontrol over deres data. TMS er designet med udgangspunkt i beskyttelse af private data.

Enkelhed

Et citat, som oftest tilskrives Albert Einstein, siger at, ”Alt skal være så enkelt som muligt, men heller ikke enklere.” Denne besked gælder i høj grad også for handelssituationer, hvor den faktisk handling (selve handlen) er ganske enkel, men den data, der skal til for at få indsigt i hvad der sker, er kompleks.

 

Tabeller er generelt en nyttig måde at gøre det muligt for folk at læse og forstå data (en af grundene til at regneark er så populære). Det meste data præsenteres derfor i tabeller i TMS, men hvor al data generelt er tilgængelig, så fokuseres der på den mest relevante data for den specifikke handling, således at skærmen kan holdes så enkel som mulig. Forskellige filtre gør det muligt at finde relevant data hurtigere.

 

Af hensyn til effektivitet og datakvalitet er master data indbygget i systemet. Dette gør det muligt for brugeren at vælge data fra lister og undgå uhensigtsmæssigheder fra tastefejl, indforståede forkortelser osv., som ender med et ødelægge datakvaliteten.

Fortrolighed

TMS giver dig fuld kontrol over, hvem du ønsker at dele data med og hvem du ønsker at handle med. Ingen udefra kan se, hvem du handler hvad med og hvis du ikke har givet specifik tilladelse, så kan firmaer ikke handle med dig. To parter, der handler med hinanden, vil selvfølgelig kende indholdet af deres aftaler (som de gør i forvejen), men dette forbliver privat information mellem partnerne.

Vi bruger meget lidt personlig information, primært til identificere hvilken bruger, der foretager hvilken handel, men vi beder ikke om mere information end vi behøver.

 

Endelig, og måske vigtigst, så er dine data dine data. Vores forretning er bygget på at levere avancerede services, ikke på at sælge dine data.

Sikkerhed

Modsat emails og regneark, så kan data i TMS kun deles med den tiltænkte modtager. Der er ikke data, der cirkulerer de forkerte steder. TMS er kører på Microsoft Azure platformen i Europa og drager fordel af Microsofts høje sikkerheds standard. TMS er i sig selv designet med en række sikkerhedslag for at beskytte dine data og bruger af vores AxNode teknologi kan få endnu mere specialiserede muligheder.