Tadpole 980 500.png

Digital transformation

Når data er gjort digital, dvs. gjort tilgængelig i digitalt format i stedet for analogt format, så bliver det muligt at digitalisere den proces, som bruger denne data. En komplet digitalisering af alle processer ændrer den måde virksomheden kan drives på, forretningsmodellen transformeres, og dette repræsenterer så digital transformation. På et virksomhedsniveau er dette en større øvelse, som påvirker mange systemer og processer. Det er derfor ofte foretrukket at bevæge sig fremad med digitaliseringsinitiativer, som kan gennemføres mere selektivt og dermed hurtigere.

Eksponentiel vækst

En væsentlig bevæggrund for digital transformation er, at det gør det muligt at drage fordel af eksponentiel vækst. Hvad vil det sige i praksis? De fleste virksomheder er vant til lineær vækst. De sigter imod gradvise forbedringer af deres forretning ved at øge salg og reducere omkostninger med en vis procentdel hvert år. Eksponentiel vækst betyder derimod at væksten accelererer.

Hvordan kan digital transformation hjælpe dig med at opnå det? Her er tre væsentlige faktorer:

Eksponentiel teknologi

Eksponentiel teknologi er teknologi, som lærer og tilpasser sig med brug og over tid. F.eks. kan teknologien blive hurtigere eller blive i stand til at håndtere større kompleksitet. Eller begge dele. Dette betyder, at teknologien om 1 år kan være 10 gange bedre.

1

2

Organisatorisk læring

Når ny teknologi implementeres tilfører det organisationen nye færdigheder og ændrer arbejdsgange. Dette kræver nye færdigheder hos medarbejderne, men giver også organisationen fokus på mere værdiskabelse. Dette øger præstationsevnen.

3

Hyper-forbundethed

Når mere og mere teknologi forbindes og udveksler data og viden, så bliver nye forretningsprocesser og forretningsmodeller mulige. Teknologiens netværkseffekt giver væksten et kæmpe boost.

Trin 3 er ikke mulig før et vist teknologisk niveau er opnået. Dette sker ved at gentage trin 1 og 2 mange gange på tværs af værdikæden for at udvide de digitale og organisatoriske færdigheder. Dette betyder også, at der ikke er en enkelt kunstig intelligens løsning. Der vil blive brugt mange teknologier og ikke alle vil være baseret på kunstig intelligens, men tilsammen er de alle en del af vejen mod digital transformation. For eksempel vil Robotic Process Automation være den rigtige løsning til visse opgaver og disse kan igen give input til teknologier baseret på kunstig intelligens. Det er ikke et spørgsmål om enten den ene eller den anden teknologi, men derimod om at kombinere de forskellige teknologier og processer for at opnå et højere niveau af færdigheder.

Den digitale transformations vækstmodel giver øget indtjening fra kombinationen af vækst i omsætning og lavere transaktionsomkostninger og overheads. Væksten sker løbende og vil ikke fremgå så trinvis, som diagrammet til højre antyder.

Den faktisk transformationsproces er oftest en løkke af eksperimenter, tilpasninger og nye implementeringer, hvor organisationen lærer på samme tid og ledelse kan tilpasse planer i forhold til det lærte.

Profits 3.png
Pencil 980 500.png

Simple ideas

Deep fish 980 500.png

Indsigt

Game 980 500.png

Forhandlinger

Night Bridge 980 600.png

Ressourcer